Kriteriji sprejema na BTE tečaj Bownove terapije:

Izpolnjen mora biti eden od naštetih pogojev

a.        pogoj: Zdravstvena izobrazba

Prijavnici priložite potrdilo, da imate zdravstveno izobrazbo.  

Priporočamo vam, da si pred udeležbo na tečaju osvežite znanje mišično-skeletne anatomije.

ALI

b.       pogoj: NPK maser/ka

ALI

c.        pogoj:

·         Izpit na Ministrstvu za zdravje iz zdravstvenih vsebin (pridobite 
          znanje anatomije  in fiziologije, prav tako imate izpolnjen pogoj za
          pridobitev licence za zdravilstvo)

·         Tečaj masaže (pridobite taktilne sposobnosti; poudarek je
          predvsem na razumevanju in palpaciji mišično-skeletnega
          sistema).

ALI

d.       pogoj:

·         Tečaj iz anatomije in fiziologije

·         Tečaj masaže (pridobite taktilne sposobnosti; poudarek je
          predvsem na razumevanju in palpaciji mišično-skeletnega
          sistema). 

Priložiti je potrebno kopije potrdil o zaključenih tečajih iz manualnih in kopijo potrdila, da ste pridobili znanje anatomije in fiziologije (med tečajem ali samostojno). 

Če se ukvarjate izključno z energetskimi metodami in tehnikami, si morate pred udeležbo na BTE tečaju pridobiti prej omenjeno znanje in predložiti potrdila.

Licenca za zdravilce

Za profesionalno izvajanje Bownove terapije bo potrebno na Ministrstvu za zdravje pridobiti tudi licenco za zdravilce. Trenutno je za pridobitev licence poleg certifikata Bownove terapije potrebno imeti najmanj  srednjo izobrazbo zdravstvene smeri ali pa katerokoli srednješolsko izobrazbo in na Ministrstvu za zdravje opravljen izpit iz zdravstvenih vsebin.

Več na: http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja_in_prioritete/zdravstveno_varstvo/zdravilstvo/

Za optimalne rezultate Bownove terapije je potrebno natančno poznavanje anatomije, zato je pričakovano, da udeleženec tečaja razume zgradbo telesa in s palpacijo zazna sloje mehkih tkiv, ki jih med Bownovo terapijo stimuliramo.

Pomembno je tudi, da imajo tečajniki podobno izhodiščno znanje, ki ga razširijo in obogatijo z znanjem Bownove terapije in postanejo usposobljeni in odgovorni Bownovi terapevti. BTE tečaji so zato ponujeni samo osebam, ki že imajo strokovno predznanje, so vajeni dotika v terapevtskem smislu in se zavedajo etičnih obveznosti do svojih klientov.